Kaagi sa rebisyon sa "Resulta sa Maayong Balita"

Gikan sa Gospel Translations Cebuano

Ambak sa:tabok-tabok, pangita

Pagpili sa kalainan: markahi ang mga radio box sa mga rebisyon aron makompara dayon tuploka ang enter o ang button sa ibabaw.
Leyenda: (kar) = kalainan sa kasamtangang rebisyon, (kataposan) = kalainan sa miaging rebisyon, m = menor nga pag-usab.